μρου λις Β

 

(ed. D. B. Monro and T. W. Allen. Oxford, 1920)

 

 

λλοι μν α θεο τε κα νρες πποκορυστα

εδον παννχιοι, Δα δ οκ χε νδυμος πνος,

λλ γε μερμριζε κατ φρνα ς χιλα

τιμσ, λσ δ πολας π νηυσν χαιν.

δε δ ο κατ θυμν ρστη φανετο βουλ,    5

πμψαι π τρεδ γαμμνονι ολον νειρον·

κα μιν φωνσας πεα πτερεντα προσηδα·

βσκ θι ολε νειρε θος π νας χαιν·

λθν ς κλισην γαμμνονος τρεδαο

πντα μλ τρεκως γορευμεν ς πιτλλω·           10

θωρξα κλευε κρη κομωντας χαιος

πανσυδίῃ· νν γρ κεν λοι πλιν ερυγυιαν

Τρων· ο γρ τ μφς λμπια δματ χοντες

θνατοι φρζονται· πγναμψεν γρ παντας

ρη λισσομνη, Τρεσσι δ κδε φπται.     15

ς φτο, β δ ρ νειρος πε τν μθον κουσε·

καρπαλμως δ κανε θος π νας χαιν,

β δ ρ π τρεδην γαμμνονα· τν δ κχανεν

εδοντ ν κλισίῃ, περ δ μβρσιος κχυθ πνος.

Στ δ ρ πρ κεφαλς Νηληΐῳ υι οικς       20

Νστορι, τν α μλιστα γερντων τῖ᾽ γαμμνων·

τ μιν εισμενος προσεφνεε θεος νειρος·

εδεις τρος υἱὲ δαφρονος πποδμοιο·

ο χρ παννχιον εδειν βουληφρον νδρα

λαο τ πιτετρφαται κα τσσα μμηλε·      25

νν δ μθεν ξνες κα· Δις δ τοι γγελς εμι,

ς σε νευθεν ἐὼν μγα κδεται δ λεαρει.

Θωρξα σε κλευσε κρη κομωντας χαιος

πανσυδίῃ· νν γρ κεν λοις πλιν ερυγυιαν

Τρων· ο γρ τ μφς λμπια δματ χοντες       30

θνατοι φρζονται· πγναμψεν γρ παντας

ρη λισσομνη, Τρεσσι δ κδε φπται

κ Δις· λλ σ σσιν χε φρεσ, μηδ σε λθη

αρετω ετ ν σε μελφρων πνος νήῃ.

ς ρα φωνσας πεβσετο, τν δ λπ ατο

τ φρονοντ ν θυμν ῥ᾽ ο τελεσθαι μελλον·

φ γρ γ αρσειν Πριμου πλιν ματι κεν

νπιος, οδ τ δη α Ζες μδετο ργα·

θσειν γρ τ μελλεν π λγε τε στοναχς τε

Τρωσ τε κα Δαναοσι δι κρατερς σμνας.   40

γρετο δ ξ πνου, θεη δ μιν μφχυτ μφ·

ζετο δ ρθωθες, μαλακν δ νδυνε χιτνα

καλν νηγτεον, περ δ μγα βλλετο φρος·

ποσσ δ π λιπαροσιν δσατο καλ πδιλα,

μφ δ ρ μοισιν βλετο ξφος ργυρηλον·            45

ελετο δ σκπτρον πατρϊον φθιτον αε

σν τ βη κατ νας χαιν χαλκοχιτνων·

ἠὼς μν α θε προσεβσετο μακρν λυμπον

Ζην φως ρουσα κα λλοις θαντοισιν·

ατρ κηρκεσσι λιγυφθγγοισι κλευσε      50

κηρσσειν γορν δ κρη κομωντας χαιος·

ο μν κρυσσον, το δ γεροντο μλ κα·

βουλν δ πρτον μεγαθμων ζε γερντων

Νεστορέῃ παρ νη Πυλοιγενος βασιλος·

τος γε συγκαλσας πυκινν ρτνετο βουλν·        55

κλτε φλοι· θεῖός μοι νπνιον λθεν νειρος

μβροσην δι νκτα· μλιστα δ Νστορι δίῳ

εδς τε μγεθς τε φυν τ γχιστα ἐῴκει·

στ δ ρ πρ κεφαλς κα με πρς μθον ειπεν·

εδεις τρος υἱὲ δαφρονος πποδμοιο·        60

ο χρ παννχιον εδειν βουληφρον νδρα,

λαο τ πιτετρφαται κα τσσα μμηλε·

νν δ μθεν ξνες κα· Δις δ τοι γγελς εμι,

ς σε νευθεν ἐὼν μγα κδεται δ λεαρει·

θωρξα σε κλευσε κρη κομωντας χαιος  65

πανσυδίῃ· νν γρ κεν λοις πλιν ερυγυιαν

Τρων· ο γρ τ μφς λμπια δματ χοντες

θνατοι φρζονται· πγναμψεν γρ παντας

ρη λισσομνη, Τρεσσι δ κδε φπται

κ Δις· λλ σ σσιν χε φρεσν· ς μν επν        70

χετ ποπτμενος, μ δ γλυκς πνος νκεν.

λλ γετ α κν πως θωρξομεν υας χαιν·

πρτα δ γν πεσιν πειρσομαι, θμις στ,

κα φεγειν σν νηυσ πολυκλϊσι κελεσω·

μες δ λλοθεν λλος ρητειν πεσσιν.      75

τοι γ ς επν κατ ρ ζετο, τοσι δ νστη

Νστωρ, ς α Πλοιο ναξ ν μαθεντος,

σφιν ἐὺ φρονων γορσατο κα μετειπεν·

φλοι ργεων γτορες δ μδοντες

ε μν τις τν νειρον χαιν λλος νισπε      80

ψεδς κεν φαμεν κα νοσφιζομεθα μλλον·

νν δ δεν ς μγ ριστος χαιν εχεται εναι·

λλ γετ α κν πως θωρξομεν υας χαιν.

ς ρα φωνσας βουλς ξρχε νεσθαι,

ο δ πανστησαν πεθοντ τε ποιμνι λαν   85

σκηπτοχοι βασιλες· πεσσεοντο δ λαο.

Ἠΰτε θνεα εσι μελισσων δινων

πτρης κ γλαφυρς αε νον ρχομενων,

βοτρυδν δ πτονται π νθεσιν εαρινοσιν·

α μν τ νθα λις πεποταται, α δ τε νθα·   90

ς τν θνεα πολλ νεν πο κα κλισιων

ϊνος προπροιθε βαθεης στιχωντο

λαδν ες γορν· μετ δ σφισιν σσα δεδει

τρνουσ ἰέναι Δις γγελος· ο δ γροντο.

Τετρχει δ γορ, π δ στεναχζετο γαα     95

λαν ζντων, μαδος δ ν· ννα δ σφεας

κρυκες βοωντες ρτυον, ε ποτ ϋτς

σχοατ, κοσειαν δ διοτρεφων βασιλων.

Σπουδ δ ζετο λας, ρτυθεν δ καθ δρας

παυσμενοι κλαγγς· ν δ κρεων γαμμνων          100

στη σκπτρον χων τ μν φαιστος κμε τεχων.

φαιστος μν δκε Δι Κρονωνι νακτι,

ατρ ρα Ζες δκε διακτρ ργεϊφντ·

ρμεας δ ναξ δκεν Πλοπι πληξππ,

ατρ ατε Πλοψ δκ τρϊ ποιμνι λαν,  105

τρες δ θνσκων λιπεν πολαρνι Θυστ,

ατρ ατε Θυστ γαμμνονι λεπε φορναι,

πολλσιν νσοισι κα ργεϊ παντ νσσειν.

Τ γ ρεισμενος πε ργεοισι μετηδα·

φλοι ρωες Δαναο θερποντες ρηος         110

Ζες με μγα Κρονδης τ νδησε βαρείῃ,

σχτλιος, ς πρν μν μοι πσχετο κα κατνευσεν

λιον κπρσαντ ετεχεον πονεσθαι,

νν δ κακν πτην βουλεσατο, κα με κελεει

δυσκλα ργος κσθαι, πε πολν λεσα λαν.         115

Οτω που Δι μλλει περμενϊ φλον εναι,

ς δ πολλων πολων κατλυσε κρηνα

δ τι κα λσει· το γρ κρτος στ μγιστον.

Ασχρν γρ τδε γ στ κα σσομνοισι πυθσθαι

μψ οτω τοινδε τοσνδε τε λαν χαιν      120

πρηκτον πλεμον πολεμζειν δ μχεσθαι

νδρσι παυροτροισι, τλος δ ο π τι πφανται·

ε περ γρ κ θλοιμεν χαιο τε Τρῶές τε

ρκια πιστ ταμντες ριθμηθμεναι μφω,

Τρας μν λξασθαι φστιοι σσοι ασιν,      125

μες δ ς δεκδας διακοσμηθεμεν χαιο,

Τρων δ νδρα καστοι λομεθα ονοχοεειν,

πολλα κεν δεκδες δευοατο ονοχοιο.

Τσσον γ φημι πλας μμεναι υας χαιν

Τρων, ο ναουσι κατ πτλιν· λλ πκουροι            130

πολλων κ πολων γχσπαλοι νδρες ασιν,

ο με μγα πλζουσι κα οκ εἰῶσ θλοντα

λου κπρσαι ε ναιμενον πτολεθρον.

ννα δ βεβασι Δις μεγλου νιαυτο,

κα δ δορα σσηπε νεν κα σπρτα λλυνται·          135

α δ που μτερα τ λοχοι κα νπια τκνα

εατ ν μεγροις ποτιδγμεναι· μμι δ ργον

ατως κραντον ο ενεκα δερ κμεσθα.

λλ γεθ ς ν γ επω πειθμεθα πντες·

φεγωμεν σν νηυσ φλην ς πατρδα γααν·  140

ο γρ τι Τροην αρσομεν ερυγυιαν.

ς φτο, τοσι δ θυμν ν στθεσσιν ρινε

πσι μετ πληθν σοι ο βουλς πκουσαν·

κινθη δ γορ φ κματα μακρ θαλσσης

πντου καροιο, τ μν τ Ερς τε Ντος τε   145

ρορ παξας πατρς Δις κ νεφελων.

ς δ τε κινσ Ζφυρος βαθ λϊον λθν

λβρος παιγζων, π τ μει σταχεσσιν,

ς τν πσ γορ κινθη· το δ λαλητ

νας π σσεοντο, ποδν δ πνερθε κονη 150

στατ ειρομνη· το δ λλλοισι κλευον

πτεσθαι νην δ λκμεν ες λα δαν,

ορος τ ξεκθαιρον· ϋτ δ ορανν κεν

οκαδε εμνων· π δ ρεον ρματα νην.

νθ κεν ργεοισιν πρμορα νστος τχθη 155

ε μ θηναην ρη πρς μθον ειπεν·

πποι αγιχοιο Δις τκος τρυτνη,

οτω δ οκον δ φλην ς πατρδα γααν

ργεοι φεξονται π ερα ντα θαλσσης,

κδ δ κεν εχωλν Πριμ κα Τρωσ λποιεν  160

ργεην λνην, ς ενεκα πολλο χαιν

ν Τροίῃ πλοντο φλης π πατρδος αης·

λλ θι νν κατ λαν χαιν χαλκοχιτνων·

σος γανος πεσσιν ρτυε φτα καστον,

μηδ α νας λα δ λκμεν μφιελσσας.       165

ς φατ, οδ πθησε θε γλαυκπις θνη,

β δ κατ Ολμποιο καρνων ἀΐξασα·

καρπαλμως δ κανε θος π νας χαιν.

Ερεν πειτ δυσα Δι μτιν τλαντον

στατ· οδ γε νης ϋσσλμοιο μελανης  170

πτετ, πε μιν χος κραδην κα θυμν κανεν·

γχο δ σταμνη προσφη γλαυκπις θνη·

διογενς Λαερτιδη πολυμχαν δυσσε,

οτω δ οκον δ φλην ς πατρδα γααν

φεξεσθ ν νεσσι πολυκλϊσι πεσντες,       175

κδ δ κεν εχωλν Πριμ κα Τρωσ λποιτε

ργεην λνην, ς ενεκα πολλο χαιν

ν Τροίῃ πλοντο φλης π πατρδος αης;

λλ θι νν κατ λαν χαιν, μηδ τ ρει,

σος δ γανος πεσσιν ρτυε φτα καστον,          180

μηδ α νας λα δ λκμεν μφιελσσας.

ς φθ, δ ξυνηκε θες πα φωνησσης,

β δ θειν, π δ χλαναν βλε· τν δ κμισσε

κρυξ Ερυβτης θακσιος ς ο πδει·

ατς δ τρεδεω γαμμνονος ντος λθν 185

δξατ ο σκπτρον πατρϊον φθιτον αε·

σν τ βη κατ νας χαιν χαλκοχιτνων.

ν τινα μν βασιλα κα ξοχον νδρα κιχεη

τν δ γανος πεσσιν ρητσασκε παραστς·

δαιμνι ο σε οικε κακν ς δειδσσεσθαι,     190

λλ ατς τε κθησο κα λλους δρυε λαος·

ο γρ πω σφα οσθ οος νος τρεωνος·

νν μν πειρται, τχα δ ψεται υας χαιν.

ν βουλ δ ο πντες κοσαμεν οον ειπε.

μ τι χολωσμενος ῥέξ κακν υας χαιν·     195

θυμς δ μγας στ διοτρεφων βασιλων,

τιμ δ κ Δις στι, φιλε δ μητετα Ζες.

ν δ α δμου τ νδρα δοι βοωντ τ φεροι,

τν σκπτρ λσασκεν μοκλσασκ τε μθ·

δαιμνι τρμας σο κα λλων μθον κουε,  200

ο σο φρτερο εσι, σ δ πτλεμος κα ναλκις

οτ ποτ ν πολμ ναρθμιος οτ ν βουλ·

ο μν πως πντες βασιλεσομεν νθδ χαιο·

οκ γαθν πολυκοιρανη· ες κορανος στω,

ες βασιλες, δκε Κρνου πϊς γκυλομτεω           205

σκπτρν τ δ θμιστας, ν σφισι βουλεύῃσι.

ς γε κοιρανων δεπε στρατν· ο δ γορν δ

ατις πεσσεοντο νεν πο κα κλισιων

χ, ς τε κμα πολυφλοσβοιο θαλσσης

αγιαλ μεγλ βρμεται, σμαραγε δ τε πντος.        210

λλοι μν ῥ᾽ ζοντο, ρτυθεν δ καθ δρας·

Θερστης δ τι μονος μετροεπς κολα,

ς πεα φρεσν σιν κοσμ τε πολλ τε δη

μψ, τρ ο κατ κσμον, ριζμεναι βασιλεσιν,

λλ τι ο εσαιτο γελοϊον ργεοισιν            215

μμεναι· ασχιστος δ νρ π λιον λθε·

φολκς ην, χωλς δ τερον πδα· τ δ ο μω

κυρτ π στθος συνοχωκτε· ατρ περθε

φοξς ην κεφαλν, ψεδν δ πεννοθε λχνη.

χθιστος δ χιλϊ μλιστ ν δ δυσϊ·       220

τ γρ νεικεεσκε· ττ ατ γαμμνονι δίῳ

ξα κεκλγων λγ νεδεα· τ δ ρ χαιο

κπγλως κοτοντο νεμσσηθν τ ν θυμ.

Ατρ μακρ βον γαμμνονα νεκεε μθ·

τρεδη το δ ατ πιμμφεαι δ χατζεις;     225

πλεα τοι χαλκο κλισαι, πολλα δ γυνακες

εσν ν κλισίῃς ξαρετοι, ς τοι χαιο

πρωτστ δδομεν ετ ν πτολεθρον λωμεν.

τι κα χρυσο πιδεεαι, ν κ τις οσει

Τρων πποδμων ξ λου υος ποινα,          230

ν κεν γ δσας γγω λλος χαιν,

ἠὲ γυνακα νην, να μσγεαι ν φιλτητι,

ν τ ατς πονσφι κατσχεαι; ο μν οικεν

ρχν ἐόντα κακν πιβασκμεν υας χαιν.

ππονες κκ λγχε χαιδες οκτ χαιοὶ            235

οκαδ περ σν νηυσ νεμεθα, τνδε δ ἐῶμεν

ατο ν Τροίῃ γρα πεσσμεν, φρα δηται

ῥά τ ο χμες προσαμνομεν ε κα οκ·

ς κα νν χιλα ο μγ μενονα φτα

τμησεν· λν γρ χει γρας ατς πορας.            240

λλ μλ οκ χιλϊ χλος φρεσν, λλ μεθμων·

γρ ν τρεδη νν στατα λωβσαιο·

ς φτο νεικεων γαμμνονα ποιμνα λαν,

Θερστης· τ δ κα παρστατο δος δυσσες,

κα μιν πδρα δν χαλεπ νπαπε μθ·      245

Θερστ κριτμυθε, λιγς περ ἐὼν γορητς,

σχεο, μηδ θελ οος ριζμεναι βασιλεσιν·

ο γρ γ σο φημ χερειτερον βροτν λλον

μμεναι, σσοι μ τρεδς π λιον λθον.

Τ οκ ν βασιλας ν στμ χων γορεοις,           250

κα σφιν νεδε τε προφροις, νστν τε φυλσσοις.

Οδ τ πω σφα δμεν πως σται τδε ργα,

ε ε κακς νοστσομεν υες χαιν.

Τ νν τρεδ γαμμνονι ποιμνι λαν

σαι νειδζων, τι ο μλα πολλ διδοσιν      255

ρωες Δαναο· σ δ κερτομων γορεεις.

λλ κ τοι ρω, τ δ κα τετελεσμνον σται·

ε κ τι σ φρανοντα κιχσομαι ς ν περ δε,

μηκτ πειτ δυσϊ κρη μοισιν πεη,

μηδ τι Τηλεμχοιο πατρ κεκλημνος εην,   260

ε μ γ σε λαβν π μν φλα εματα δσω,

χλανν τ δ χιτνα, τ τ αδ μφικαλπτει,

ατν δ κλαοντα θος π νας φσω

πεπλγων γορθεν εικσσι πληγσιν.

ς ρ φη, σκπτρ δ μετφρενον δ κα μω

πλξεν· δ δνθη, θαλερν δ ο κπεσε δκρυ·

σμδιξ δ αματεσσα μεταφρνου ξυπανστη

σκπτρου πο χρυσου· δ ρ ζετο τρβησν τε,

λγσας δ χρεον δν πομρξατο δκρυ.

Ο δ κα χνμενο περ π ατ δ γλασσαν·          270

δε δ τις επεσκεν δν ς πλησον λλον·

πποι δ μυρί᾽ δυσσες σθλ οργε

βουλς τ ξρχων γαθς πλεμν τε κορσσων·

νν δ τδε μγ ριστον ν ργεοισιν ρεξεν,

ς τν λωβητρα πεσβλον σχ γορων.    275

Ο θν μιν πλιν ατις νσει θυμς γνωρ

νεικεειν βασιλας νειδεοις πεσσιν.

ς φσαν πληθς· ν δ πτολπορθος δυσσες

στη σκπτρον χων· παρ δ γλαυκπις θνη

εδομνη κρυκι σιωπν λαν νγει,  280

ς μα θ ο πρτο τε κα στατοι υες χαιν

μθον κοσειαν κα πιφρασσαατο βουλν·

σφιν ἐὺ φρονων γορσατο κα μετειπεν·

τρεδη νν δ σε ναξ θλουσιν χαιο

πσιν λγχιστον θμεναι μερπεσσι βροτοσιν,         285

οδ τοι κτελουσιν πσχεσιν ν περ πσταν

νθδ τι στεχοντες π ργεος πποβτοιο

λιον κπρσαντ ετεχεον πονεσθαι.

ς τε γρ παδες νεαρο χρα τε γυνακες

λλλοισιν δρονται οκον δ νεσθαι.          290

μν κα πνος στν νιηθντα νεσθαι·

κα γρ τς θ να μνα μνων π ς λχοιο

σχαλάᾳ σν νη πολυζγ, ν περ ελλαι

χειμριαι ελωσιν ρινομνη τε θλασσα·

μν δ ενατς στι περιτροπων νιαυτς      295

νθδε μιμνντεσσι· τ ο νεμεσζομ χαιος

σχαλαν παρ νηυσ κορωνσιν· λλ κα μπης

ασχρν τοι δηρν τε μνειν κενεν τε νεσθαι.

Τλτε φλοι, κα μενατ π χρνον φρα δαμεν

τεν Κλχας μαντεεται ε κα οκ. 300

Ε γρ δ τδε δμεν ν φρεσν, στ δ πντες

μρτυροι, ος μ κρες βαν θαντοιο φρουσαι·

χθιζ τε κα πρωζ τ ς Αλδα νες χαιν

γερθοντο κακ Πριμ κα Τρωσ φρουσαι,

μες δ μφ περ κρνην ερος κατ βωμος  305

ρδομεν θαντοισι τελησσας κατμβας

καλ π πλατανστ θεν ῥέεν γλαν δωρ·

νθ φνη μγα σμα· δρκων π ντα δαφοινς

σμερδαλος, τν ῥ᾽ ατς λμπιος κε φως δ,

βωμο παξας πρς α πλατνιστον ρουσεν.           310

νθα δ σαν στρουθοο νεοσσο, νπια τκνα,

ζ π κροττ πετλοις ποπεπτητες

κτ, τρ μτηρ ντη ν τκε τκνα·

νθ γε τος λεειν κατσθιε τετριγτας·

μτηρ δ μφεποττο δυρομνη φλα τκνα·  315

τν δ λελιξμενος πτρυγος λβεν μφιαχυαν.

Ατρ πε κατ τκνα φγε στρουθοο κα ατν,

τν μν ρζηλον θκεν θες ς περ φηνε·

λαν γρ μιν θηκε Κρνου πϊς γκυλομτεω·

μες δ στατες θαυμζομεν οον τχθη.      320

ς ον δειν πλωρα θεν εσλθ κατμβας,

Κλχας δ ατκ πειτα θεοπροπων γρευε·

τπτ νε γνεσθε κρη κομωντες χαιο;

μν μν τδ φηνε τρας μγα μητετα Ζες

ψιμον ψιτλεστον, ου κλος ο ποτ λεται.         325

ς οτος κατ τκνα φγε στρουθοο κα ατν

κτ, τρ μτηρ ντη ν τκε τκνα,

ς μες τοσσατ τεα πτολεμξομεν αθι,

τ δεκτ δ πλιν αρσομεν ερυγυιαν.

Κενος τς γρευε· τ δ νν πντα τελεται. 330

λλ γε μμνετε πντες ϋκνμιδες χαιο

ατο ες κεν στυ μγα Πριμοιο λωμεν.

ς φατ, ργεοι δ μγ αχον, μφ δ νες

σμερδαλον κονβησαν ϋσντων π χαιν,

μθον παινσαντες δυσσος θεοιο·             335

τοσι δ κα μετειπε Γερνιος ππτα Νστωρ·

πποι δ παισν οικτες γορασθε

νηπιχοις ος ο τι μλει πολεμϊα ργα.

Π δ συνθεσαι τε κα ρκια βσεται μιν;

ν πυρ δ βουλα τε γενοατο μδε τ νδρν            340

σπονδα τ κρητοι κα δεξια, ς ππιθμεν·

ατως γρ πεσσ ριδανομεν, οδ τι μχος

ερμεναι δυνμεσθα, πολν χρνον νθδ ἐόντες.

τρεδη σ δ θ ς πρν χων στεμφα βουλν

ρχευ ργεοισι κατ κρατερς σμνας,         345

τοσδε δ α φθινθειν να κα δο, το κεν χαιν

νσφιν βουλεωσ· νυσις δ οκ σσεται ατν·

πρν ργος δ ἰέναι πρν κα Δις αγιχοιο

γνμεναι ε τε ψεδος πσχεσις ε τε κα οκ.

Φημ γρ ον κατανεσαι περμενα Κρονωνα            350

ματι τ τε νηυσν ν κυπροισιν βαινον

ργεοι Τρεσσι φνον κα κρα φροντες

στρπτων πιδξι νασιμα σματα φανων.

Τ μ τις πρν πειγσθω οκον δ νεσθαι

πρν τινα πρ Τρων λχ κατακοιμηθναι,  355

τσασθαι δ λνης ρμματ τε στοναχς τε.

Ε δ τις κπγλως θλει οκον δ νεσθαι

πτσθω ς νης ϋσσλμοιο μελανης,

φρα πρσθ λλων θνατον κα πτμον πσπ.

λλ ναξ ατς τ ε μδεο πεθε τ λλ·     360

ο τοι πβλητον πος σσεται ττ κεν επω·

κρν νδρας κατ φλα κατ φρτρας γμεμνον,

ς φρτρη φρτρηφιν ργ, φλα δ φλοις.

Ε δ κεν ς ρξς κα τοι πεθωνται χαιο,

γνσ πειθ ς θ γεμνων κακς ς τ νυ λαν        365

δ ς κ σθλς ἔῃσι· κατ σφας γρ μαχονται.

Γνσεαι δ ε κα θεσπεσίῃ πλιν οκ λαπξεις,

νδρν κακτητι κα φραδίῃ πολμοιο.

Τν δ παμειβμενος προσφη κρεων γαμμνων·

μν ατ γορ νικς γρον υας χαιν.       370

Α γρ Ζε τε πτερ κα θηναη κα πολλον

τοιοτοι δκα μοι συμφρδμονες εεν χαιν·

τ κε τχ μσειε πλις Πριμοιο νακτος

χερσν φ μετρσιν λοσ τε περθομνη τε.

λλ μοι αγοχος Κρονδης Ζες λγε δωκεν,           375

ς με μετ πρκτους ριδας κα νεκεα βλλει.

Κα γρ γν χιλες τε μαχεσσμεθ ενεκα κορης

ντιβοις πεσσιν, γ δ ρχον χαλεπανων·

ε δ ποτ ς γε μαν βουλεσομεν, οκτ πειτα

Τρωσν νβλησις κακο σσεται οδ βαιν.            380

Νν δ ρχεσθ π δεπνον να ξυνγωμεν ρηα.

Ε μν τις δρυ θηξσθω, ε δ σπδα θσθω,

ε δ τις πποισιν δεπνον δτω κυπδεσσιν,

ε δ τις ρματος μφς δν πολμοιο μεδσθω,

ς κε πανημριοι στυγερ κρινμεθ ρηϊ.      385

Ο γρ παυσωλ γε μετσσεται οδ βαιν

ε μ νξ λθοσα διακρινει μνος νδρν.

δρσει μν τευ τελαμν μφ στθεσφιν

σπδος μφιβρτης, περ δ γχεϊ χερα καμεται·

δρσει δ τευ ππος ἐΰξοον ρμα τιτανων.     390

ν δ κ γν πνευθε μχης θλοντα νοσω

μιμνζειν παρ νηυσ κορωνσιν, ο ο πειτα

ρκιον σσεται φυγειν κνας δ οωνος.

ς φατ, ργεοι δ μγ αχον ς τε κμα

κτ φ ψηλ, τε κινσ Ντος λθν,        395

προβλτι σκοπλ· τν δ ο ποτε κματα λεπει

παντοων νμων, τ ν νθ νθα γνωνται.

νστντες δ ροντο κεδασθντες κατ νας,

κπνισσν τε κατ κλισας, κα δεπνον λοντο.

λλος δ λλ ρεζε θεν αειγενετων           400

εχμενος θνατν τε φυγεν κα μλον ρηος.

Ατρ βον ἱέρευσε ναξ νδρν γαμμνων

πονα πεντατηρον περμενϊ Κρονωνι,

κκλησκεν δ γροντας ριστας Παναχαιν,

Νστορα μν πρτιστα κα δομενα νακτα,  405

ατρ πειτ Ααντε δω κα Τυδος υἱόν,

κτον δ ατ δυσα Δι μτιν τλαντον.

Ατματος δ ο λθε βον γαθς Μενλαος·

δεε γρ κατ θυμν δελφεν ς πονετο.

Βον δ περιστσαντο κα ολοχτας νλοντο·         410

τοσιν δ εχμενος μετφη κρεων γαμμνων·

Ζε κδιστε μγιστε κελαινεφς αθρι ναων

μ πρν π ἠέλιον δναι κα π κνφας λθεν

πρν με κατ πρηνς βαλειν Πριμοιο μλαθρον

αθαλεν, πρσαι δ πυρς δηοιο θρετρα,      415

κτρεον δ χιτνα περ στθεσσι δαξαι

χαλκ ωγαλον· πολες δ μφ ατν ταροι

πρηνες ν κονίῃσιν δξ λαζοατο γααν.

ς φατ, οδ ρα π ο πεκρααινε Κρονων,

λλ γε δκτο μν ρ, πνον δ μγαρτον φελλεν. 420

Ατρ πε ῥ᾽ εξαντο κα ολοχτας προβλοντο,

αὐέρυσαν μν πρτα κα σφαξαν κα δειραν,

μηρος τ ξταμον κατ τε κνσ κλυψαν

δπτυχα ποισαντες, π ατν δ μοθτησαν.

Κα τ μν ρ σχζσιν φλλοισιν κατκαιον, 425

σπλγχνα δ ρ μπεραντες περεχον φαστοιο.

Ατρ πε κατ μρε κη κα σπλγχνα πσαντο,

μστυλλν τ ρα τλλα κα μφ βελοσιν πειραν,

πτησν τε περιφραδως, ρσαντ τε πντα.

Ατρ πε πασαντο πνου τετκοντ τε δατα          430

δανυντ, οδ τι θυμς δεετο δαιτς ἐΐσης.

Ατρ πε πσιος κα δητος ξ ρον ντο,

τος ρα μθων ρχε Γερνιος ππτα Νστωρ·

τρεδη κδιστε ναξ νδρν γμεμνον,

μηκτι νν δθ αθι λεγμεθα, μηδ τι δηρν 435

μβαλλμεθα ργον δ θες γγυαλζει.

λλ γε κρυκες μν χαιν χαλκοχιτνων

λαν κηρσσοντες γειρντων κατ νας,

μες δ θροι δε κατ στρατν ερν χαιν

ομεν φρα κε θσσον γερομεν ξν ρηα.    440

ς φατ, οδ πθησεν ναξ νδρν γαμμνων.

Ατκα κηρκεσσι λιγυφθγγοισι κλευσε

κηρσσειν πλεμον δ κρη κομωντας χαιος·

ο μν κρυσσον, το δ γεροντο μλ κα.

Ο δ μφ τρεωνα διοτρεφες βασιλες        445

θνον κρνοντες, μετ δ γλαυκπις θνη

αγδ χουσ ρτιμον γρων θαντην τε,

τς κατν θσανοι παγχρσεοι ερθονται,

πντες ϋπλεκες, κατμβοιος δ καστος·

σν τ παιφσσουσα δισσυτο λαν χαιν   450

τρνουσ ἰέναι· ν δ σθνος ρσεν κστ

καρδίῃ λληκτον πολεμζειν δ μχεσθαι.

Τοσι δ φαρ πλεμος γλυκων γνετ ἠὲ νεσθαι

ν νηυσ γλαφυρσι φλην ς πατρδα γααν.

Ἠΰτε πρ ἀΐδηλον πιφλγει σπετον λην      455

ορεος ν κορυφς, καθεν δ τε φανεται αγ,

ς τν ρχομνων π χαλκο θεσπεσοιο

αγλη παμφανωσα δι αθρος ορανν κε.

Τν δ ς τ ρνθων πετεηνν θνεα πολλ

χηνν γερνων κκνων δουλιχοδερων     460

σω ν λειμνι Καϋστρου μφ ῥέεθρα

νθα κα νθα ποτνται γαλλμενα πτεργεσσι

κλαγγηδν προκαθιζντων, σμαραγε δ τε λειμν,

ς τν θνεα πολλ νεν πο κα κλισιων

ς πεδον προχοντο Σκαμνδριον· ατρ π χθν    465

σμερδαλον κονβιζε ποδν ατν τε κα ππων.

σταν δ ν λειμνι Σκαμανδρίῳ νθεμεντι

μυροι, σσ τε φλλα κα νθεα γγνεται ρ.

Ἠΰτε μυιων δινων θνεα πολλ

α τε κατ σταθμν ποιμνϊον λσκουσιν       470

ρ ν εαριν τε τε γλγος γγεα δεει,

τσσοι π Τρεσσι κρη κομωντες χαιο

ν πεδίῳ σταντο διαρρασαι μεματες.

Τος δ ς τ απλια πλατέ᾽ αγν απλοι νδρες

εα διακρνωσιν πε κε νομ μιγωσιν,          475

ς τος γεμνες διεκσμεον νθα κα νθα

σμνην δ ἰέναι, μετ δ κρεων γαμμνων

μματα κα κεφαλν κελος Δι τερπικεραν,

ρεϊ δ ζνην, στρνον δ Ποσειδωνι.

Ἠΰτε βος γληφι μγ ξοχος πλετο πντων           480

ταρος· γρ τε βεσσι μεταπρπει γρομνσι·

τοον ρ τρεδην θκε Ζες ματι κεν

κπρεπέ᾽ ν πολλοσι κα ξοχον ρεσσιν.

σπετε νν μοι Μοσαι λμπια δματ χουσαι·

μες γρ θεα στε πρεστ τε στ τε πντα,   485

μες δ κλος οον κοομεν οδ τι δμεν·

ο τινες γεμνες Δαναν κα κορανοι σαν·

πληθν δ οκ ν γ μυθσομαι οδ νομνω,

οδ ε μοι δκα μν γλσσαι, δκα δ στματ εεν,

φων δ ρρηκτος, χλκεον δ μοι τορ νεη, 490

ε μ λυμπιδες Μοσαι Δις αγιχοιο

θυγατρες μνησααθ σοι π λιον λθον·

ρχος α νην ρω νῆάς τε προπσας.

Βοιωτν μν Πηνλεως κα Λϊτος ρχον

ρκεσλας τε Προθονωρ τε Κλονος τε,         495

ο θ ρην νμοντο κα Αλδα πετρεσσαν

Σχονν τε Σκλν τε πολκνημν τ τεωνν,

Θσπειαν Γραῖάν τε κα ερχορον Μυκαλησσν,

ο τ μφ ρμ νμοντο κα Ελσιον κα ρυθρς,

ο τ λεν εχον δ λην κα Πετενα,         500

καλην Μεδεν τ ϋκτμενον πτολεθρον,

Κπας Ετρησν τε πολυτρρων τε Θσβην,

ο τε Κορνειαν κα ποιενθ λαρτον,

ο τε Πλταιαν χον δ ο Γλισντ νμοντο,

ο θ ποθβας εχον ϋκτμενον πτολεθρον,  505

γχηστν θ ερν Ποσιδϊον γλαν λσος,

ο τε πολυστφυλον ρνην χον, ο τε Μδειαν

Νσν τε ζαθην νθηδνα τ σχατωσαν·

τν μν πεντκοντα νες κον, ν δ κστ

κοροι Βοιωτν κατν κα εκοσι βανον.        510

Ο δ σπληδνα ναον δ ρχομενν Μινειον,

τν ρχ σκλαφος κα Ἰάλμενος υες ρηος

ος τκεν στυχη δμ κτορος ζεδαο,

παρθνος αδοη περϊον εσαναβσα

ρηϊ κρατερ· δ ο παρελξατο λθρ·         515

τος δ τρικοντα γλαφυρα νες στιχωντο.

Ατρ Φωκων Σχεδος κα πστροφος ρχον

υες φτου μεγαθμου Ναυβολδαο,

ο Κυπρισσον χον Πυθν τε πετρεσσαν

Κρσν τε ζαθην κα Δαυλδα κα Πανοπα,     520

ο τ νεμρειαν κα Ὑάμπολιν μφενμοντο,

ο τ ρα πρ ποταμν Κηφισν δον ναιον,

ο τε Λλαιαν χον πηγς πι Κηφισοο·

τος δ μα τεσσαρκοντα μλαιναι νες ποντο.

Ο μν Φωκων στχας στασαν μφιποντες,  525

Βοιωτν δ μπλην π ριστερ θωρσσοντο.

Λοκρν δ γεμνευεν ϊλος ταχς Αας

μεων, ο τι τσος γε σος Τελαμνιος Αας

λλ πολ μεων· λγος μν ην λινοθρηξ,

γχείῃ δ κκαστο Πανλληνας κα χαιος·   530

ο Κνν τ νμοντ πεντ τε Καλλαρν τε

Βσσν τε Σκρφην τε κα Αγεις ρατεινς

Τρφην τε Θρνιον τε Βοαγρου μφ ῥέεθρα·

τ δ μα τεσσαρκοντα μλαιναι νες ποντο

Λοκρν, ο ναουσι πρην ερς Εβοης.         535

Ο δ Εβοιαν χον μνεα πνεοντες βαντες

Χαλκδα τ Ερτριν τε πολυστφυλν θ σταιαν

Κρινθν τ φαλον Δου τ απ πτολεθρον,

ο τε Κρυστον χον δ ο Στρα ναιετασκον,

τν αθ γεμνευ λεφνωρ ζος ρηος       540

Χαλκωδοντιδης μεγαθμων ρχς βντων.

Τ δ μ βαντες ποντο θοο πιθεν κομωντες

αχμητα μεματες ρεκτσιν μελίῃσι

θρηκας ῥήξειν δηων μφ στθεσσι·

τ δ μα τεσσαρκοντα μλαιναι νες ποντο.           545

Ο δ ρ θνας εχον ϋκτμενον πτολεθρον

δμον ρεχθος μεγαλτορος, ν ποτ θνη

θρψε Δις θυγτηρ, τκε δ ζεδωρος ρουρα,

κδ δ ν θνς εσεν ἑῷ ν πονι νη·

νθα δ μιν ταροισι κα ρνειος λονται        550

κοροι θηναων περιτελλομνων νιαυτν·

τν αθ γεμνευ υἱὸς Πετεο Μενεσθες.

Τ δ ο π τις μοος πιχθνιος γνετ νρ

κοσμσαι ππους τε κα νρας σπιδιτας·

Νστωρ οος ριζεν· γρ προγενστερος εν·            555

τ δ μα πεντκοντα μλαιναι νες ποντο.

Αας δ κ Σαλαμνος γεν δυοκαδεκα νας,

στσε δ γων ν θηναων σταντο φλαγγες.

Ο δ ργς τ εχον Τρυνθ τε τειχιεσσαν

ρμινην σνην τε, βαθν κατ κλπον χοσας,       560

Τροιζν ϊνας τε κα μπελεντ πδαυρον,

ο τ χον Αγιναν Μσητ τε κοροι χαιν,

τν αθ γεμνευε βον γαθς Διομδης

κα Σθνελος, Καπανος γακλειτο φλος υἱός·

τοσι δ μ Εραλος τρτατος κεν σθεος φς          565

Μηκιστος υἱὸς Ταλαϊονδαο νακτος·

συμπντων δ γετο βον γαθς Διομδης·

τοσι δ μ γδκοντα μλαιναι νες ποντο.

Ο δ Μυκνας εχον ϋκτμενον πτολεθρον

φνειν τε Κρινθον ϋκτιμνας τε Κλεωνς,   570

ρνεις τ νμοντο ραιθυρην τ ρατεινν

κα Σικυν, θ ρ δρηστος πρτ μβασλευεν,

ο θ περησην τε κα απεινν Γονεσσαν

Πελλνην τ εχον δ Αγιον μφενμοντο

Αγιαλν τ ν πντα κα μφ λκην ερεαν,            575

τν κατν νην ρχε κρεων γαμμνων

τρεδης· μα τ γε πολ πλεστοι κα ριστοι

λαο ποντ· ν δ ατς δσετο νροπα χαλκν

κυδιων, πσιν δ μετπρεπεν ρεσσιν

ονεκ ριστος ην πολ δ πλεστους γε λαος.       580

Ο δ εχον κολην Λακεδαμονα κητεσσαν,

Φρν τε Σπρτην τε πολυτρρων τε Μσσην,

Βρυσεις τ νμοντο κα Αγεις ρατεινς,

ο τ ρ μκλας εχον λος τ φαλον πτολεθρον,

ο τε Λαν εχον δ Οτυλον μφενμοντο,     585

τν ο δελφες ρχε βον γαθς Μενλαος

ξκοντα νεν· πτερθε δ θωρσσοντο·

ν δ ατς κεν σι προθυμίῃσι πεποιθς

τρνων πλεμον δ· μλιστα δ ετο θυμ

τσασθαι λνης ρμματ τε στοναχς τε.     590

Ο δ Πλον τ νμοντο κα ρνην ρατεινν

κα Θρον λφειοο προν κα ἐΰκτιτον Απ

κα Κυπαρισσεντα κα μφιγνειαν ναιον

κα Πτελεν κα λος κα Δριον, νθ τε Μοσαι

ντμεναι Θμυριν τν Θρϊκα πασαν οιδς 595

Οχαληθεν ἰόντα παρ Ερτου Οχαλιος·

στετο γρ εχμενος νικησμεν ε περ ν ατα

Μοσαι εδοιεν κοραι Δις αγιχοιο·

α δ χολωσμεναι πηρν θσαν, ατρ οιδν

θεσπεσην φλοντο κα κλλαθον κιθαριστν·          600

τν αθ γεμνευε Γερνιος ππτα Νστωρ·

τ δ νενκοντα γλαφυρα νες στιχωντο.

Ο δ χον ρκαδην π Κυλλνης ρος απ

Απτιον παρ τμβον ν νρες γχιμαχητα,

ο Φενεν τ νμοντο κα ρχομενν πολμηλον        605

Ρπην τε Στρατην τε κα νεμεσσαν νσπην

κα Τεγην εχον κα Μαντινην ρατεινν

Στμφηλν τ εχον κα Παρρασην νμοντο,

τν ρχ γκαοιο πϊς κρεων γαπνωρ

ξκοντα νεν· πολες δ ν νη κστῃ           610

ρκδες νδρες βαινον πιστμενοι πολεμζειν.

Ατς γρ σφιν δκεν ναξ νδρν γαμμνων

νας ϋσσλμους περαν π ονοπα πντον

τρεδης, πε ο σφι θαλσσια ργα μεμλει.

Ο δ ρα Βουπρσιν τε κα λιδα δαν ναιον            615

σσον φ ρμνη κα Μρσινος σχατωσα

πτρη τ λενη κα λσιον ντς ἐέργει,

τν α τσσαρες ρχο σαν, δκα δ νδρ κστ

νες ποντο θοα, πολες δ μβαινον πειο.

Τν μν ρ μφμαχος κα Θλπιος γησσθην           620

υες μν Κτετου, δ ρ Ερτου, κτορωνε·

τν δ μαρυγκεδης ρχε κρατερς Διρης·

τν δ τετρτων ρχε Πολξεινος θεοειδς

υἱὸς γασθνεος Αγηϊδαο νακτος.

Ο δ κ Δουλιχοιο χινων θ ερων  625

νσων, α ναουσι πρην λς λιδος ντα,

τν αθ γεμνευε Μγης τλαντος ρηϊ

Φυλεδης, ν τκτε Δι φλος ππτα Φυλες,

ς ποτε Δουλχιον δ πενσσατο πατρ χολωθες·

τ δ μα τεσσαρκοντα μλαιναι νες ποντο.           630

Ατρ δυσσες γε Κεφαλλνας μεγαθμους,

ο ῥ᾽ θκην εχον κα Νριτον ενοσφυλλον

κα Κροκλει νμοντο κα Αγλιπα τρηχεαν,

ο τε Ζκυνθον χον δ ο Σμον μφενμοντο,

ο τ πειρον χον δ ντιπραι νμοντο·     635

τν μν δυσσες ρχε Δι μτιν τλαντος·

τ δ μα νες ποντο δυδεκα μιλτοπροι.

Ατωλν δ γετο Θας νδραμονος υἱός,

ο Πλευρν νμοντο κα λενον δ Πυλνην

Χαλκδα τ γχαλον Καλυδν τε πετρεσσαν·          640

ο γρ τ Ονος μεγαλτορος υἱέες σαν,

οδ ρ τ ατς ην, θνε δ ξανθς Μελαγρος·

τ δ π πντ τταλτο νασσμεν Ατωλοσι·

τ δ μα τεσσαρκοντα μλαιναι νες ποντο.

Κρητν δ δομενες δουρ κλυτς γεμνευεν,          645

ο Κνωσν τ εχον Γρτυν τε τειχιεσσαν,

Λκτον Μλητν τε κα ργινεντα Λκαστον

Φαιστν τε Ρτιν τε, πλεις ε ναιετοσας,

λλοι θ ο Κρτην κατμπολιν μφενμοντο.

Τν μν ρ δομενες δουρ κλυτς γεμνευε           650

Μηρινης τ τλαντος νυαλίῳ νδρειφντ·

τοσι δ μ γδκοντα μλαιναι νες ποντο.

Τληπλεμος δ ρακλεδης ἠΰς τε μγας τε

κ Ρδου ννα νας γεν Ροδων γερχων,

ο Ρδον μφενμοντο δι τρχα κοσμηθντες            655

Λνδον ηλυσν τε κα ργινεντα Κμειρον.

Τν μν Τληπλεμος δουρ κλυτς γεμνευεν,

ν τκεν στυχεια βίῃ ρακληείῃ,

τν γετ ξ φρης ποταμο πο Σελλεντος

πρσας στεα πολλ διοτρεφων αζην.        660

Τληπλεμος δ πε ον τρφ ν μεγρ επκτ,

ατκα πατρς οο φλον μτρωα κατκτα

δη γηρσκοντα Λικμνιον ζον ρηος·

αψα δ νας πηξε, πολν δ γε λαν γερας

β φεγων π πντον· πελησαν γρ ο λλοι            665

υἱέες υωνο τε βης ρακληεης.

Ατρ γ ς Ρδον ξεν λμενος λγεα πσχων·

τριχθ δ κηθεν καταφυλαδν, δ φληθεν

κ Δις, ς τε θεοσι κα νθρποισιν νσσει,

κα σφιν θεσπσιον πλοτον κατχευε Κρονων.         670

Νιρες α Σμηθεν γε τρες νας ἐΐσας

Νιρες γλαης υἱὸς Χαρποι τ νακτος

Νιρες, ς κλλιστος νρ π λιον λθε

τν λλων Δαναν μετ μμονα Πηλεωνα·

λλ λαπαδνς ην, παρος δ ο επετο λας.            675

Ο δ ρα Νσυρν τ εχον Κρπαθν τε Κσον τε

κα Κν Ερυπλοιο πλιν νσους τε Καλδνας,

τν α Φεδιππς τε κα ντιφος γησσθην

Θεσσαλο υε δω ρακλεδαο νακτος·

τος δ τρικοντα γλαφυρα νες στιχωντο. 680

Νν α τος σσοι τ Πελασγικν ργος ναιον,

ο τ λον ο τ λπην ο τε Τρηχνα νμοντο,

ο τ εχον Φθην δ λλδα καλλιγναικα,

Μυρμιδνες δ καλεντο κα λληνες κα χαιο,

τν α πεντκοντα νεν ν ρχς χιλλες.   685

λλ ο γ ο πολμοιο δυσηχος μνοντο·

ο γρ ην ς τς σφιν π στχας γσαιτο·

κετο γρ ν νεσσι ποδρκης δος χιλλες

κορης χωμενος Βρισηδος ϋκμοιο,

τν κ Λυρνησσο ξελετο πολλ μογσας    690

Λυρνησσν διαπορθσας κα τεχεα Θβης,

κδ δ Μνητ βαλεν κα πστροφον γχεσιμρους,

υἱέας Εηνοο Σεληπιδαο νακτος·

τς γε κετ χων, τχα δ νστσεσθαι μελλεν.

Ο δ εχον Φυλκην κα Πρασον νθεμεντα  695

Δμητρος τμενος, των τε μητρα μλων,

γχαλν τ ντρνα δ Πτελεν λεχεποην,

τν α Πρωτεσλαος ρϊος γεμνευε

ζως ἐών· ττε δ δη χεν κτα γαα μλαινα.

Το δ κα μφιδρυφς λοχος Φυλκ λλειπτο        700

κα δμος μιτελς· τν δ κτανε Δρδανος νρ

νης ποθρσκοντα πολ πρτιστον χαιν.

Οδ μν οδ ο ναρχοι σαν, πθεν γε μν ρχν·

λλ σφεας κσμησε Ποδρκης ζος ρηος

φκλου υἱὸς πολυμλου Φυλακδαο    705

ατοκασγνητος μεγαθμου Πρωτεσιλου

πλτερος γενε· δ μα πρτερος κα ρεων

ρως Πρωτεσλαος ρϊος· οδ τι λαο

δεονθ γεμνος, πθεν γε μν σθλν ἐόντα·

τ δ μα τεσσαρκοντα μλαιναι νες ποντο.           710

Ο δ Φερς νμοντο παρα Βοιβηδα λμνην

Βοβην κα Γλαφρας κα ϋκτιμνην αωλκν,

τν ρχ δμτοιο φλος πϊς νδεκα νην

Εμηλος, τν π δμτ τκε δα γυναικν

λκηστις Πελαο θυγατρν εδος ρστη.        715

Ο δ ρα Μηθνην κα Θαυμακην νμοντο

κα Μελβοιαν χον κα λιζ