Ὁμηρος

Ὁμήρου Βιογραφία

Λεπτομέρεια από μελανόμορφη γεωμετρική οινοχόη, (8ος αι. πΧ), Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο  (14kb)

Ὁμήρου Ὀδύσσεια

Κείμενο καὶ Ἔμμετρη Μετάφραση Νίκου Καζαντζάκη και Ιωάννη Θ. Κακριδή (ραψωδίες α -ω)

- Αρχαίο Ελληνικό Κείμενο
- Αρχαίο Ελληνικό Κείμενο με ΝεοΕλληνική Πολυτονική Μετάφραση
- Αρχαίο Ελληνικό Κείμενο με ΝεοΕλληνική Πολυτονική και Αγγλική Μετάφραση

Λεπτομέρεια από μελανόμορφη γεωμετρική οινοχόη, (8ος αι. πΧ), Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο (14kb)

Ὁμήρου Ιλιάδα

- Αρχαίο Ελληνικό Κείμενο
- Αρχαίο Ελληνικό Κείμενο με ΝεοΕλληνική Πολυτονική Μετάφραση
- Αρχαίο Ελληνικό Κείμενο με ΝεοΕλληνική Πολυτονική και Αγγλική Μετάφραση

Ν. Εγγονόπουλος: Πηνελόπη και Οδυσσέας (20kb)

Ὁμηρικοί Ὑμνοι

Χρίστος Α. Νεοφύτου
1998-2004